Практика керування енергетичними ризиками згідно з ISO 50001. Частина 2

Зразок складення документа «Звіт з оцінки енергоризиків в СЕнМ»

Стаття відкрита для передплатників