Примірний текст Положення про відносини споживача й оператора систем розподілу

  • Для чого потрібно Положення про відносини між споживачем і оператором системи розподілу?
  • Які аспекти відносин споживача та ОСР врегульовує таке Положення?
  • Примірний текст Положення про відносини ОСР і споживача

З січня поточного року укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії здійснюється на підставі вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП), №310 від 14.03.2019, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП №312 від 14.03.2019, інших загальнодержавних нормативних документів.

Для укладення вказаного договору споживач (крім побутового) звертається до оператора систем розподілу (далі — ОСР), який надає йому бланк заяви на приєднання.

Практика демонструє, що зазвичай у цій заяві — у розділі «Документи, які надаються споживачем» — ОСР встановлює заявнику вимогу надати список осіб оперативного та оперативно-ремонтного персоналу (прізвище, ім’я, по батькові, посада, кваліфікаційна група з електробезпеки (копія посвідчення), копія наказу про призначення або відповідного договору, номери контактних телефонів), які відповідають за електрогосподарство та/або яким дозволяється від імені споживача подавати заявки на відключення та підключення електроустановок, вести оперативні переговори та записи.

При цьому ОСР посилається на вимоги пункту 1.11 Розділу ІV Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі — ПТЕЕС), затверджених наказом Мінпаливенерго України №258 від 25.07.2006 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 13.02.2012 №91).

Зазначена вимога є помилковою та неправомірною.

Питання відносин між ОСР і споживачем (крім побутових споживачів) регулюється виключно Положенням про відносини між споживачем і оператором системи розподілу (далі — Положення про відносини), яке є додатком до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (абзац 2 пункту 2.9 глави 2 розділу V ПТЕЕС), а не списками, які вимагає ОСР від заявника при укладенні договору.

Цим же пунктом ПТЕЕС встановлено і вимоги до Положення про відносини.

Коментар експерта

При цьому слід взяти до уваги, що у ПТЕЕС у назві Положення про взаємовідносини використовується термін «електропередавальна організація» і сказано, що це положення є додатком до «договору про постачання електричної енергії». Зазначені терміни було введено під час підготовки ПТЕЕС. На той час в Україні діяли Закон «Про електроенергетику» та Правила користування електричною енергією. Під час реформи енергетичного законодавства було змінено терміни, а саме: електропередавальна організація — оператор системи розподілу, договір про користування електричною енергією — договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії тощо.

Відсутність Положення про відносини як додаткудо договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії не врегульовує оперативні відносини між ОСР та споживачем (схема 1) стосовно електроустановок споживача, які знаходяться в оперативному керуванні та/або оперативному віданні чергового диспетчера оператора системи розподілу або його територіального підрозділу (далі — ЧД ОСР).

Схема 1

Неврегульованість вищезазначених питань Положенням про відносини вносить хаос у взаємодію оперативного персоналу ОСР і споживача, що неминуче призведе до технологічних порушень на об’єктах електричних мереж як споживача, так і ОСР з непередбачуваними наслідками для обох сторін договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Вихід з цієї ситуації один: заявник при укладенні договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії у зв’язку із новим приєднанням/зміною технічних параметрів електроустановки/зміною споживача/форми власності/власника електроустановки має надати ОСР Положення про взаємовідносини.

Положення про відносини між ОСР і споживачем розробляється споживачем на підставі вимог ПТЕЕС (абзацу п’ятого пункту 1.1 глави 1 розділу V; пунктів 2.8, 2.9 глави 2 розділу V; пункту 1.7 глави 1 розділу IV; пункту 1.9 глави 1 розділу IV) та узгоджується з оператором системи розподілу.

Для допомоги у підготовці цього важливого документа публікуємо примірний текст Положення про відносини між споживачем і оператором системи розподілу для споживачів, електроустановки яких безпосередньо підключені до електричної мережі напругою 10 (6) кВ та у яких відсутні власні джерела електричної енергії.

Подпись: Додаток № _____ до Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії
№ _________________від ___________________
Додаток А
Додаток А. Продовження
Додаток А. Продовження
Додаток А. Продовження
Додаток А. Продовження
Додаток А. Продовження
Додаток А. Продовження
Додаток А. Продовження
Додаток А. Продовження
Додаток А. Продовження
Додаток А. Закінчення
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4